Internetowe Pismo Filozoficzne

Ogłoszenia

ForumZapraszamy do lektury najnowszego, anglojęzycznego tomu czasopisma "Estetyka i Krytyka" (2/2016) - "Aesthetics and Gender", który ukazał się pod redakcją Carolyn Korsmeyer oraz Natalii A. Michny. Numer 41 (2/2016)
Kontakt

estetykaikrytykauj@gmail.com

Instytut Filozofii
Uniwersytet Jagielloński
Ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
Polska (Poland)
tel/fax (+48-12) 663 17 32; 663 17 42

KonferencjeZapraszamy na konferencję:
KIERUNKI BADAWCZE W FILOZOFII
X Ogólnopolska Konferencja Doktorantów

Kraków, 9-10 września 2016