Internetowe Pismo Filozoficzne

Ogłoszenia

ForumZapraszamy do lektury tomu 42 pisma "Estetyka i Krytyka" (3/2016), pod redakcją Piotra Orlika i Józefa Tarnowskiego: Numer 42 (2/2016)
Kontakt

estetykaikrytykauj@gmail.com

Instytut Filozofii
Uniwersytet Jagielloński
Ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
Polska (Poland)
tel/fax (+48-12) 663 17 32; 663 17 42

KonferencjeZapraszamy na konferencję:
KIERUNKI BADAWCZE W FILOZOFII
X Ogólnopolska Konferencja Doktorantów

Kraków, 9-10 września 2016