Internetowe Pismo Filozoficzne

O czasopiśmie

Redakcja

Redaktor naczelny:
Leszek Sosnowski

Zastępcy redaktora naczelnego:
Dominika Czakon
Natalia Anna Michna

Sekretarz redakcji:
Anna Kuchta

Członkowie redakcji:
Adela Juraś
Miłosz Markiewicz
Marcin Lubecki (koordynacja prac zespołu edytorskiego)

Redaktorzy tematyczni

Leszek Sosnowski (filozofia sztuki, estetyka)
Paulina Tendera (sztuka współczesna)
Janusz Krupiński (sztuki piękne, design)
Piotr Mróz (filozofia kultury)
Andrzej Warmiński (filozofia kultury)
Józef Tarnowski (architektura, historia estetyki)
Rafał Mazur (Daleki Wschód)

ForumZapraszamy do lektury tomu 45 (2/2017), który ukazał się pod redakcją Romana Kubickiego, Teresy Pękali, Józefa Tarnowskiego i Anny Zeidler-Janiszewskiej: Numer 45 (2/2017)
Kontakt

Instytut Filozofii
Uniwersytet Jagielloński
ul. Grodzka 52
31-044 Kraków
Polska
0048 694 963 587
http://pjaesthetics.pl/
estetykaikrytykauj@gmail.com

KonferencjeZapraszamy na konferencję:
KIERUNKI BADAWCZE W FILOZOFII
X Ogólnopolska Konferencja Doktorantów

Kraków, 9-10 września 2016